12 maj 2011

Den svåra analysen och intervjun som undersökningsmetod

Imorgon, torsdag, träffar jag rektorerna på gymnasiet för att resonera kring metoder för kvalitetsarbetet. Träffen föregriper en kommande satsning på kompetensutveckling i analysförfarande, men föregripandet är rätt logiskt: Utan ett bra dataunderlag är det svårt att få till stånd goda analyser. Tänker att vi bl.a. ska resonera kring begreppet "validitet", dvs. kan vi hävda giltigheten i våra undersökningar, analyser, slutsatser och verksamhetsberättelser? Har vi verkligen undersökt vad vi har påstått oss ha för avsikt att undersöka?

Det kan vara nyttigt att få vrida och vända litet på begreppen och fundera kring vad vi vet om verksamheten, vad vi skulle vilja veta mer om och vilka metoder som hjälper oss att komma dithän. Och ibland är det kanske så att "much less is much more". Ja, ifråga om mitt inspel så får vi se hur det är med den saken.

Här nedan finns en länk till en pdf:ad variant av bildspelet jag kommer att tala kring imorgon och nederst finns en inbäddad googleviewer av detsamma. Den sistnämnda utifall att den sega laddningen av ett pdf-program orsakar frustration och svårriktad vrede - eller om man, som jag, helt enkelt finner ett välbefinnande i trendriktigheten i att använda de sociala mediernas erbjudanden om svårlästa och alldeles för små medieinbäddningar.
/NiclasInga kommentarer:

Skicka en kommentar