20 apr. 2011

Den som sa det hon var det?

Hej igen!
Tänkte att det skulle passa bra med en påskdiskussion på temat forskning och skolutveckling?
I rollen som kommundoktorand uppstår "som ett skott på posten" tankar kring hur man kan göra sig så nyttig som möjligt i den kommun som är ens sammanhang. I bland är sådana tankar ytterst frustrerande. Och föder tankar i riktningen att detta är ingen fråga som bara är min angelägenhet. Jag tror och hoppas att det är hela sammanhangets angelägenhet att skapa fruktbara arenor där lärarutbildade forskare kan bidra med sin kompetens.

Jag har två frågor som jag bär på. De kanske verkar lite provocerande, men kan kanske ge intressanta svar ur helt olika perspektiv. Det gillar jag! Så kom igen, hugg tag i tangentbordet och tala om vad du tänker! Och kanske kan vi ta ett steg framåt tillsammans. Temat är forskning och skolutveckling och där särskilt en satsning på forskarutbildade lärare. Här kommer min två frågor:

Vad betyder det för skolans utveckling att det finns kommundoktorander?
Vad betyder det för kommundoktoranderna att inte veta hur skolorna ser på forskning och skolutveckling?

På Skola och samhälle hittade jag intressanta inlägg som visar på hinder och möjligheter:
http://www.skolaochsamhalle.se/lararutbildning/annika-andrae-thelin-forskarutbildning-for-larare-hot-eller-mojlighet/

I Malmö verkar man ha arbetat hårt med att skapa strukturer och strategier för forkning och utveckling:
http://www.skolaochsamhalle.se/skola/forskande-pedagoger-banar-vag-for-langsiktig-skolutveckling/

Glad påsk!
/Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar