18 nov. 2010

Seminariet kring skolforskning och utveckling

Fredagen 12 november samlades representanter för skolförvaltningen, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på Nordkalotten konferens för ett seminarium - eller samtal - kring strategier för samarbete kring praxisnära forskning. Samtalen utgick delvis från Ulrika Bergmarks presentation av sin studie kring kommundoktorandskap, universitetens engagemang i och kommunernas satsningar på praxisnära forskning. Diskussionerna inbegrep bl.a. frågor om gemensamma arenor för lärosäten och kommunen, långsiktiga lösningar ifråga om universitetsanknutna forskartjänster inom kommunen, tydliggörandet av nyttan av forskning för skolverksamheten och behovet av ett gemensamt strategiarbete, vilket kommer att leda till en tillsättning av en arbetsgrupp. Mer om dessa frågor och aspekter, och ytterligare andra, står att läsa i mötesanteckningarna som du finner nedan.

11 nov. 2010

Strömbackaskolan och Facebook?

Vad har Strömbackaskolan på Facebook att göra? Ja, den frågan lär dryftas bland både elever, personal och ledningsgrupp. (Det finns f.ö. redan en alumnisida.) Men det är mycket som händer nu, med tanke på de reformer som ska implementeras och det utvecklingsarbete som pågår på skolan. Tanken på ett skolledningsorkestrerat forum för både dialog och informationsdelning är därför inte helt oäven.
Men hur mycket dialog mäktar en skolledning med? Det är en av frågorna som skolan har att förhålla sig till. Vi (ett tillfälligt majestätspronomen för den just nu ende administratören) upprättar därför en liten demosajt på Facebook, som kan bli en liten referenspunkt för diskussionerna och samtalen. Det ska bli intressant att se hur man kan modifiera sidan så att den kan representera den ganska yviga verksamhet, som bedrivs på en stor gymnasieskola.
Jag försöker därför ragga gillande fans till sajten bland mitt personliga Facebooknätverk, men min status tycks inte vara på den nivå som jag hade hoppats. Förhoppningsvis finner jag en lösning på detta (såväl ifråga om status som ”Gilla”-/fansrekrytering). Anledningen till denna anhängarsuktan är att det krävs 25 personer för att kunna reservera webbadress och sökväg. Behöver i skrivande stund ytterligare 22 gillande personer till för att få till stånd denna adress på Facebook. Du får gärna ta dig till sajten och ”gilla” den. Ett litet gillande räcker ;). Följ bara länken eller använd dig av bilden nedan:
Strömbackaskolans Facebooksida

5 nov. 2010

Seminarium, Nordkalotten fredag 12/11

Fredagen 12 november möts företrädare för skolförvaltningen, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet för att diskutera strategier för samarbete kring praxisnära forskning.  Inför seminariet har doktorandgruppen samlat några aspekter, vilka kan tjäna som utgångspunkter för samtalen.
Presentationen, som kan komma att förändras, finner du inbäddad nedan. Om du klickar på ikonen längst ute till höger i presentationsramen öppnar sig bildspelet i ett eget fönster.

Seminariet äger rum fredag 12 nov, kl. 09.00-13.00, på Nordkalotten Hotell och konferens, Lulviksv. 1, 972 54 Luleå. Konferensrummet kallas "Bodö".

Programmet ser ut enligt följande:

09.00 – 09.30 Välkomstfika

09.30 – 09.40 Inledning, Förvaltningschef i Piteå kommun Maria Müller

09.40 – 10.00 Kartläggning av kommundoktorander, Universitetslektor Ulrika Bergmark LTU

10.00 – 10.20 Kommundoktoranderna - Niclas Ekberg, Kristina Hansson, Heli Villanen - presenterar sig 

10.20 – 12.00 Diskussion kring utgångsläget samt visionsarbete

12.00 – 13.00 Gemensam lunch
En illustration av en kommundoktorands upplevda tillvaro

Hur känns det att vara en kommundoktorand?
- Jag får pendla (ohållbart)
- Krav på nätverkande både lokalt och globalt, vetenskapens värld är global
- Kaffe! Vilken bra ursäkt för att tänka, fundera och samtala
- Mål: licentiat- eller doktorsexamen?

Frågor kring rollen som kommundoktorand:
- Hur bygger jag broar mellan kommunen och universitetet?
- Skulle det vara bra att ha en mentor i kommunen?
- Vad händer efter avhandlingen?