16 jan. 2011

BETT 2011

Så var BETT över för denna gång. Som vanligt var mässan snudd på oöverblickbar med tanke på både Olympias storlek, trängseln och alla olika typer av hård- och mjukvaruutställare. Förstås intressant att få en bild av de tekniska lösningar som tillskrivs betydelse för den framtida skolan. Och kanske erbjuder en svetslåga i 3D betydligt större lärandepotential än att bra se den återgiven i tvådimensionell film. Eller så inte. Samtidigt som både värdet av upplevelsebaserat lärande och omvärldsspaning känns svårdiskutabelt så blir det samtidigt litet märkligt att tänka sig olika slags användning av 3D-teknik i en verksamhet där både datorer och telefoner är en bristvara. Trots att tekniken är litet "gammal" idag så går jag igång mest i Lego Robotmontern. Styvt 2000 kr per enhet, men vilka pedagogiska möjligheter med 6-8 st i en klass! Men då måste det ju finnas tillgång till datorer också... Hade man fått en sån där konstig 2 pence-slant för varje gång man under resan hörde uttrycken "One-To-One" eller IPad hade man nog kunnat köpa sig en hyfsat snygg maggördel.

14 jan. 2011

No need for teacher training - it's just about... playing

BETT 2011: Studiebesök på en skola i Hounslow, London under Bettresan. Skolan, Norwood Green Junior School, har gott om interaktiva whiteboards och satsar nu på en uppgraderad datapark som samlas på en öppen yta på övervåningen där elevgrupperna får turas om. Tittar man på barnen och deras samarbete kring datorerna så verkar Norrbyskolans ide om en dator på två elever vara ett lovande vägval som främjar både samarbete och kreativitet. Däremot verkar inte ett 1-1-förhållande bland lärarna vara aktuellt: man arbetar kring några gemensamma datorer i arbetsrummet eller klassrummets lärardator. En av lärarna såg det som helt naturligt att använda den privata datorn för hemarbetet. Lärarnas teknikkunnande uppfattas inte som någon problematisk faktor, som skolan behöver räkna med: bara IT-intresserade lärare anställs och befintlig personal lär sig av varandra. "Just playing", som rektorn på Norwood uttryckte sig om lärarstödet och lärarnas IT-användning. Rektorn menade också att IT gör en bra lärare bättre, men har däremot ingen positiv inverkan på en "dålig". När det gäller de interaktiva skrivtavlorna så medger rektorn att de fortfarande i mångt och mycket - och i för stor utsträckning - är inmutade av läraren, men tror att eleverna kommer att tillåtas erövra dessa alltmer vad tiden lider. Litet intressant att höra är att skolan har klippt banden med den officiella IT-avdelningen för att istället lägga ansvaret för hela driftmiljön på ett IT-företag. Efter 15 års IT-satsningar så fick skolan ht-10 en fungerande datorniljö. Litet kul också att hörs att skolan befinner sig i valet och kvalet ifråga om plattformsval. Fronter, som används nu, kommer att överges. Men till förmån för vilken lösning återstår att se. Bland annat bollar man med tanken om Google eller Windows Live och den tillhörande skydrive. Känns osäkerheten bekant?