16 maj 2011

Öppet doktorandseminarium

Det närmar sig med stormsteg. Vadå, undrar kanske du? Jo, den 27.5 och vårt första öppna doktorandseminarium. Det känns spännande och viktigt att efter ett års grubblerier visa upp ett konkret exempel på sina ansträngningar. Jag hoppas verkligen att vi blir många nästa fredag och lovar att arbeta så mycket jag bara hinner med min text fram tills dess!

I alla fall, kära bloggläsare här kommer en officiell inbjudan:

Genom denna inbjudan till sk Öppna doktorandseminarier, tar vi ytterligare ett steg mot att utveckla former för att stärka länken mellan pedagogiskt och vetenskapligtvardagsarbete.
Vid detta första seminarium inbjuds du att vara med och diskutera kommundoktorandernas pågående forskningsarbete. Vi, Heli och Kristina, jobbar för närvarande på att skriva artiklar och delstudier till våra kommande avhandlingar. Vi har kommit en bit på väg och har bägge utkast till texter som vi vill dela med dig som deltar i seminariet. I forskningsprocessen precis som i utvecklingsprocessen ligger drivkraften i en fråga/problem som man går och bär på. Innehållet i de bägge texterna berör frågor som är kopplade till det som sker i klassrummet, finns i elevers och lärares tankar och hur livserfarenheter kan studeras och skapa förståelse av utvecklingsarbete i skolan. Seminariet är helt enkelt en gemensam tankeverkstad mellan forskarstuderande, lärare och skolledare i Piteå kommun!

Varmt välkommen att vara med i arbetet med att skapa bryggor mellan praktik och teori!

Program


Program

13.00 – 13.10 Välkommen

13.10 – 13.40 Heli Villanen, Framtidsbilder av barnen

13.40 – 14.10 Kristina Hansson,
Skolutveckling genom medier och IT.
En kommuns idéer och strategier från 1986-2010.

14.10 – 14.30 Funderingar om forskning, lästip

Datum: 2011.05.27

Kl. 13.00 – 15.00

Plats: Fyrkanten, stadshuset

Anmälan: 2011.05.2 till heli.villanen@bu.pitea.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar