14 jan. 2011

No need for teacher training - it's just about... playing

BETT 2011: Studiebesök på en skola i Hounslow, London under Bettresan. Skolan, Norwood Green Junior School, har gott om interaktiva whiteboards och satsar nu på en uppgraderad datapark som samlas på en öppen yta på övervåningen där elevgrupperna får turas om. Tittar man på barnen och deras samarbete kring datorerna så verkar Norrbyskolans ide om en dator på två elever vara ett lovande vägval som främjar både samarbete och kreativitet. Däremot verkar inte ett 1-1-förhållande bland lärarna vara aktuellt: man arbetar kring några gemensamma datorer i arbetsrummet eller klassrummets lärardator. En av lärarna såg det som helt naturligt att använda den privata datorn för hemarbetet. Lärarnas teknikkunnande uppfattas inte som någon problematisk faktor, som skolan behöver räkna med: bara IT-intresserade lärare anställs och befintlig personal lär sig av varandra. "Just playing", som rektorn på Norwood uttryckte sig om lärarstödet och lärarnas IT-användning. Rektorn menade också att IT gör en bra lärare bättre, men har däremot ingen positiv inverkan på en "dålig". När det gäller de interaktiva skrivtavlorna så medger rektorn att de fortfarande i mångt och mycket - och i för stor utsträckning - är inmutade av läraren, men tror att eleverna kommer att tillåtas erövra dessa alltmer vad tiden lider. Litet intressant att höra är att skolan har klippt banden med den officiella IT-avdelningen för att istället lägga ansvaret för hela driftmiljön på ett IT-företag. Efter 15 års IT-satsningar så fick skolan ht-10 en fungerande datorniljö. Litet kul också att hörs att skolan befinner sig i valet och kvalet ifråga om plattformsval. Fronter, som används nu, kommer att överges. Men till förmån för vilken lösning återstår att se. Bland annat bollar man med tanken om Google eller Windows Live och den tillhörande skydrive. Känns osäkerheten bekant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar