16 jan. 2011

BETT 2011

Så var BETT över för denna gång. Som vanligt var mässan snudd på oöverblickbar med tanke på både Olympias storlek, trängseln och alla olika typer av hård- och mjukvaruutställare. Förstås intressant att få en bild av de tekniska lösningar som tillskrivs betydelse för den framtida skolan. Och kanske erbjuder en svetslåga i 3D betydligt större lärandepotential än att bra se den återgiven i tvådimensionell film. Eller så inte. Samtidigt som både värdet av upplevelsebaserat lärande och omvärldsspaning känns svårdiskutabelt så blir det samtidigt litet märkligt att tänka sig olika slags användning av 3D-teknik i en verksamhet där både datorer och telefoner är en bristvara. Trots att tekniken är litet "gammal" idag så går jag igång mest i Lego Robotmontern. Styvt 2000 kr per enhet, men vilka pedagogiska möjligheter med 6-8 st i en klass! Men då måste det ju finnas tillgång till datorer också... Hade man fått en sån där konstig 2 pence-slant för varje gång man under resan hörde uttrycken "One-To-One" eller IPad hade man nog kunnat köpa sig en hyfsat snygg maggördel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar